Vanaf 1 november 2017 moet elke examenkandidaat zélf zijn gezondheidsverklaring indienen. Dat kan dan niet meer door de rijschool gebeuren. Dit heeft het CBR besloten, omdat iedereen zélf verantwoordelijk is voor zijn gezondheidsgegevens. Door zelf de gezondheidsverklaring voor zijn rijexamen in te vullen, denkt een kandidaat bewust na over de vragen over zijn gezondheid. Bovendien zijn deze gegevens persoonlijk en zeer vertrouwelijk.

Communicatie
Na de zomer start het CBR met informeren van examenkandidaten dat zij zelf hun gezondheidsverklaring via de website van het CBR moeten indienen. Dit gaar via cbr.nl, de uitslagmail van het theorie-examen, een animatiefilmpje en social media. Ook komt er een papieren en digitale flyer beschikbaar die een rijschool aan een leerling kan geven.  

Waarom?
Tot 2000 was het gebruikelijk dat een examenkandidaat zelf een papieren Eigen verklaring opstuurde. Nadat het CBR medisch akkoord had gegeven op deze verklaring, kon de opleider een rijexamen voor hem reserveren. Met de komst van het online examenreserveringssysteem TOP internet voor opleiders veranderde dat voor kandidaten die alle vragen op de gezondheidsverklaring met  ‘nee’ konden beantwoorden. Vanwege het gebruiksgemak kon de opleider voor deze kandidaten een digitale gezondheidsverklaring verzenden en meteen een examen reserveren. Deze gezondheidsverklaring werd vervolgens geprint en voor het examen bij de examinator getekend door de kandidaat. Vorig jaar kwam het 2000 keer voor dat een kandidaat na het examen alsnog een medisch onderzoek moest ondergaan. De examinator kreeg dan tijdens het examen het vermoeden dat de kandidaat mogelijk niet voldeed aan de wettelijke eisen van geschiktheid. Onderzoek laat zien dat dit zich 50% minder voordoet als een kandidaat zelf zijn gezondheidsverklaring indient.Daarom nu toch het besluit om het weer bij de examenkandidaat zelf neer te leggen!